บ้านไร่ ริเวอร์แคว รีสอร์ต (Baanrai Riverkwai Resort)

ทัศนียภาพภายนอกโรงแรม

0c994ba8b7bd141cc0cff6aa4f583bcf
036d2ecdfe1dfde7a07bc6e799c1404f
70880dd2c357c2efde2bb483d5f20483
24e4a3b24e418cb08e168b44a652b609
5553726cec77f131ea9a8c01b0991e20

บริษัท เวลเนส ซิตี้ จำกัด และ เวลเนส เวิลด์ อยุธยา

1 ม.4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

โทร. 035-249500

Wellness City Co., Ltd.and Wellness World

1 Moo 4 Changlek Bangsai Ayutthaya 13190 Tel.

(+66) 35-249500