วัลเลย์ ดีลักซ์ (Valley Deluxe)

ห้องพัก :

เมาน์เทน ดีลักซ์ (Mountain Deluxe)

ห้องพัก :

ไฮ เมาน์เทน ดีลักซ์ (High Mountain Deluxe)

ห้องพัก :

สตีม วิลลา เตียงใหญ่หรือเตียงแฝด

(Steam Villa with Double or Twin Bed)

ห้องพัก :

สกาย เมาน์เทน ดีลักซ์ (Sky Mountain Deluxe Room)