top of page

                ศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนสแคร์

 

                         ที่พักรูปแบบพิเศษเพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มาพักมี โอกาสหายจากโรค สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้าน บริการต่างๆ ของศูนย์ธรรมชาติบำบัด เวลเนสแคร์ ได้แก่

          งานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ไตเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต ภาวะ น้ำหนักตัวเกิน และกลุ่มโรค NCDs เป็นต้น

                   - ศูนย์ไตเทียม บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

                   - ห้องนวดแผนไทย บริการนวดเพื่อรักษาและผ่อนคลาย

                   - ห้องกายภาพบำบัด

                   - ร้านอาหารสุขภาพ ครัวเวลเนส

          งานบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ

                   - แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้การดูแลรักษา

                   - เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ทั้งห้องฉุกเฉินและรถฉุกเฉิน

                   - อาคารผู้ป่วยใน ที่พักซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพักเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ มีความ สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย มีระบบ ต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อบริการผู้ป่วยที่เข้าพัก รักษา

                   - สระว่ายน้ำขนาดใหญ่เพื่อการออกกำลังกายและวารีบำบัด

          บริการฟื้นฟูสุขภาพในรูปแบบรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ สะดวกสบาย บรรยากาศริมสายน้ำ ร่มรื่น สงบและ เป็นส่วนตัวในรูปแบบครอบครัว

                   - ห้องอบสมุนไพรสดเพื่อสุขภาพ

                   - กิจกรรมการออกกำลังกายทุกเช้า สร้างความสดชื่นกระชุ่มกระชวยเสริมสร้างสุขภาพ

                   - กิจกรรมจิตตโยคะ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะกาย จิต สติ ปัญญา

                   - สนามเปตองเพื่อการออกกำลังกายและฝึกสมาธิ

                   - ฟาร์มแพะนมอินทรีย์ท่ามกลางสวนสมุนไพร

          งานฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พร้อมบ้านพักริมน้ำสำหรับผู้เข้า รับการอบรมในโปรแกรมต่างๆ  ได้แก่ โปรแกรมล้างพิษตับ-กาย-จิต  โปรแกรมฟื้นฟูไต เชิงปฏิบัติการ โปรแกรมบำบัดมะเร็ง เชิงปฏิบัติการ โปรแกรมบำบัดโรค NCDs เชิงปฏิบัติการ โปรแกรมทัวร์อิ่มบุญ-สุขใจ-ได้สุขภาพดี และโปรแกรมสุขภาพต่างๆ เป็นต้น

          ศูนย์พัฒนาเวลเนสโปรดักส์ จุดเริ่มต้นการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ ผู้ป่วยภายในศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ ขยายการบริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้รักสุขภาพ ด้วยวัตถุดิบที่ปลูกเองเพื่อความมั่นใจในคุณภาพ ตามแนวคิดของ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ที่ว่า อาหาร สุขภาพต้องมีรสชาดอร่อยด้วย

          บริการบ้านพักเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน บ้านเวลเนสโฮมเฟส 3 บรรยากาศริมน้ำทุกหลัง ภูมิทัศน์ สวยงาม สงบ ร่มเย็น เป็นส่วนตัว พร้อมด้วยกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพต่างๆ ในหมู่บ้าน ได้แก่ การทำบุญ ใส่บาตร จิตตโยคะ การออกกำลังกายยามเช้าและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น

bottom of page