top of page

บ้านเวลเนสโฮม ที่พักสำหรับคนวัยเกษียนและที่พักรูปแบบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ...คุณภาพระดับโลก หนึ่งในโครงการที่ดีของเวลเนสซิตี้ เมืองสุขภาวะดี...ด้วยนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ มุ่งเน้นเป็นหนึ่งในบ้านพักผู้สูงอายุ (Retirement) ตอบทุกโจทย์ของความต้องการของชีวิตที่ผู้สูงอายุจากทั่วโลกอยากมาพักพิงเพื่อแสวงหาความสุขในปั้นปลายชีวิต...

ที่พักสไตล์รีสอร์ท

บ้าน / คอนโด

เวลเนส Condo ที่พักอาศัยรูปแบบพิเศษสำหรับคนวัยเกษียณ ที่มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน มีความแตกต่างและโดดเด่นในบริการที่พักอาศัยรูปแบบพิเศษ บริการเพื่อความสะดวกสบายแบบโรงแรม  และบริการทางการแพทย์  พร้อมศูนย์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ที่พักสไตล์คอนโด

bottom of page