top of page

ประวัติของกิจการและผู้บริหารในเครือบริษัทเวลเนสซิตี้กรุ๊ป

DSC_0005.jpg

           กิจการในเครือบริษัทเวลเนสซิตี้กรุ๊ป เริ่มต้นขึ้นจาก นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานกรรมการผู้บริหาร      เครือเวลเนสซิตี้ กรุ๊ป ท่านเป็นนายแพทย์และเป็นเจ้าของโรงพยาบาลผู้ผ่านการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงถึง 6 โรคด้วยกัน    จากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมากว่าสามสิบปี เมื่อกลายมาเป็นผู้ป่วยเสียเอง ท่านจึงเห็นว่าการรักษาด้วยยาและวิธีการแบบเดิม ๆ นั้น เป็นปลายทางของการรักษา ผู้ป่วยก็ยังคงเจ็บป่วย ทุกข์ทรมานอยู่ไม่หายขาด ซ้ำยังอาจจะได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาอีกด้วย ท่านจึงปฏิวัติการรักษาโรคด้วยตัวท่านเอง โดยใช้แนวทางใหม่คือ การรักษาด้วยแนวทางธรรมชาติบำบัด เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา การรักษาประสบความสำเร็จด้วยดี ร่างกายกลับมาสู่ภาวะปกติภายในระยะเวลาเพียงสี่เดือน นับตั้งแต่ท่านรักษาตัวเองได้เป็นผลสำเร็จ ท่านก็ได้เผยแพร่แนวทางการรักษาโดยการใช้อาหารเป็นยา ผ่านการเขียนหนังสือ การออกสื่อโทรทัศน์และวิทยุ สื่อทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ป่วยท่านอื่น ๆ ได้นำแนวทางการรักษาวิถีธรรมชาติบำบัดไปใช้ในการรักษาตัวเอง และบางส่วนก็มารักษาที่โรงพยาบาลเวลเนสฮอสปิตอล ที่เวลเนสซิตี้กรุ๊ปได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลขึ้นที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่ของศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์

 

           โรงพยาบาลเวลเนสฮอสปิตอล เป็นโรงพยาบาลที่ผสมผสานการรักษาในแนวทางธรรมชาติบำบัด เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา ร่วมกับการรักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งแนวทางนี้ พบผลสัมฤทธิ์ทางการรักษาผู้ป่วยโรค NCDs ในอัตราที่สูงมาก ถึงขั้นที่มีผู้ป่วยจำนวนมากชื่นชอบในวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ และ แนวทางธรรมชาติบำบัด ต้องการย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ธรรมชาติบำบัดเป็นการถาวร ทำให้เกิดหมู่บ้านเวลเนสซิตี้ขึ้น และความต้องการอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานก็ทำให้เกิดเวลเนสฟาร์มขึ้นในพื้นที่ของศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์อีกด้วย จากแนวโน้มของกระแสการใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นของคนเมือง กระแสการรักษาในแนวทางธรรมชาติบำบัด และความต้องการที่อยู่อาศัยที่สนองตอบไลฟ์สไตล์และการให้บริการทางด้านสุขภาพที่ดีและครบวงจร ก่อให้เกิดความต้องการใหม่ ๆ เกิดขึ้นในตลาดของผู้รักษ์สุขภาพ ทางเวลเนสซิตี้กรุ๊ป จึงต้องจัดตั้งหน่วยงานและบุคลากรขึ้นเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันนี้ในเครือเวลเนสซิตี้กรุ๊ป มีการจัดตั้งบริษัทในเครือขึ้นรวมทั้งสิ้น ๗ บริษัท และ ๑ มูลนิธิ มีพนักงานรวมกันทั้งหมด ๒๐๐ กว่าคน  ดังนี้คือ

          ๑. โรงพยาบาลเวลเนสฮอสปิตอล  เป็นโรงพยาบาลขนาดหกสิบเตียง รับรักษาผู้ป่วยในแนวทางธรรมชาติบำบัดผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยใช้อาหารเป็นยา

          ๒.บริษัทเวลเนสฟาร์ม จำกัด เป็นผู้ผลิตอาหาร พืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งมอบ ให้เป็นวัตถุดิบแก่หน่วยงานของบริษัทในเครือ เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร เป็นยา และ เป็นอาหารเสริมให้กับผู้ป่วยหรือผู้บริโภค

         ๓. บริษัทเวลเนส แอท รีสอร์ท จำกัด เป็นบริษัทที่ควบคุมแฟรนไชส์ เครือข่ายของการนำแนวทางของการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา ให้กระจายไปสู่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และ ดูแลทางด้านการตลาดของเครือเวลเนสซิตี้กรุ๊ปโดยรวมทั้งเครือ

        ๔. บริษัทเวลเนส แอท โฮม จำกัด เป็นบริษัทที่นำสินค้า บริการและความรู้ในแนวทางการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพไปสู่ครัวเรือนอย่างทั่วถึง ผ่านเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแนวทางธรรมชาติบำบัดโดยเฉพาะ

        ๕. ศูนย์พัฒนาเวลเนส โปรดักส์ เป็นศูนย์วิจัยพัฒนา และผลิตอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม ที่ใช้ในกิจการของบริษัทในเครือ รวมทั้งบริหารและจัดการร้านอาหาร กินทำไมดอทคอม ซึ่งเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าโครงการ   เวลเนสซิตี้อีกด้วย 

        ๖. บริษัทเวลเนสสไมล์ เป็นบริษัทที่เชื่อมต่อ ให้การสนับสนุน ให้บริการช่วยเหลือด้านการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามนโยบายและในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้แต่ละบริษัทสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ๗. มูลนิธิเวลเนสแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อม เป็นองค์กรเพื่อการกุศล เพื่อพัฒนา เผยแพร่ความรู้ในแนวทางการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา และ ธรรมชาติบำบัด ให้แพร่หลายไปในวงกว้างเพื่อสุขภาวะของประชาชนคนไทย  และให้ความช่วยเหลือผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลในแนวทางของการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้

 

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ

         ในทางการแพทย์แล้ว ร่างกายของมนุษย์เราเอง...เป็นนายแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ร่างกายของมนุษย์เราประกอบขึ้นด้วยกลไกที่สลับซับซ้อน แต่ก็ทรงประสิทธิภาพในการดูแลรักษาฟื้นฟูด้วยตัวเอง มนุษย์เราที่เจ็บป่วยกันเต็มโรงพยาบาลอยู่ในปัจจุบันนี้ มีเพียงส่วนน้อยที่เจ็บป่วยเพราะเชื้อโรค ส่วนใหญ่เป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพราะพฤติกรรมของผู้ป่วยที่นำพาอาการเจ็บป่วยมาสู่ตนเอง การรักษาด้วยยาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และการรักษาด้วยยาก็มักจะมีผลข้างเคียง ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาอีก

เราเชื่อว่าการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือ การรักษาด้วยการใช้วิถีธรรมชาติบำบัด คือการนำมนุษย์กลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ เสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรง เลือกที่จะกินอยู่และใช้ชีวิตที่ไม่เป็นช่องทางก่อเกิดโรค และถ้าเป็นโรคแล้ว ก็จะกินอยู่และใช้ชีวิต ให้เงื่อนไขในการเกิดโรคนั้นหมดไปจากร่างกาย ซึ่งถ้าปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามแนวทางวิถีธรรมชาติบำบัดอย่างมีวินัยแล้ว การใช้ยารักษาก็จะค่อย ๆ ลดปริมาณลง จนไม่ต้องใช้ยารักษาโดยสิ้นเชิงในที่สุด โรงพยาบาลเวลเนสของเราได้ยึดถือแนวทางนี้เป็นแนวทางในการรักษา ฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยของเรามาโดยตลอด โดยกำหนดเป็น วิสัยทัศน์  พันธกิจ ศักยภาพหลักขององค์กร ยุทธศาสตร์ขององค์กร และ ค่านิยมร่วมขององค์กรไว้ดังนี้  

 

วิสัยทัศน์ (Vision):       เป็นโรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

                                      To be the leading Asian rehabilitation hospital

พันธกิจ (Mission):      ให้การฟื้นฟู รักษา ป้องกัน ส่งเสริมความรู้ ให้ผู้รับบริการทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ ในกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ (NCDs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

                                       To effectively provide rehabilitation, knowledge and preventive service of Non-Communicable Diseases (NCDs), with well-accepted standards, for Thai and overseas clients.

ศักยภาพหลักขององค์กร (Core Competency):  “การใช้หลักการ ใช้อาหารเป็นยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ฟื้นฟูและรักษาผู้รับบริการ  และ สามารถผลิตอาหารนั้นได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานขององค์กร”

ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Planning):

ขั้นตอนที่ 1 สร้างองค์ความรู้ องค์ประกอบอื่นๆ บุคลากร และฐานข้อมูล (software, hardware, peopleware & dataware) ด้านการใช้วิถีธรรมชาติบำบัด มาผสมผสานกับการรักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นการแพทย์ร่วมรักษาที่สมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนที่ 2 พิสูจน์ด้วยหลักการและหลักฐานให้สาธารณชนยอมรับ

ขั้นตอนที่ 3 เผยแพร่วิธีการนี้ให้แพร่หลาย แสดงตัวตนชัดเจนว่าเป็นผู้นำในแนวทางนี้ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ใช้การแพทย์ร่วมรักษาในแนวทางธรรมชาติบำบัดอันดับหนึ่งของภูมิภาค

1_12_0.jpg
bottom of page