top of page
11111111.gif

ศูนย์พัฒนาเวลเนสโปรดักส์...ตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนที่จะรวบรวมศาสตร์ความรู้ต่างๆ ที่จะนำมาบำบัดโรค NCDs ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดในขณะที่มีผลเสียซึ่ง เป็นผลข้างเคียงให้น้อยที่สุด

ศาสตร์ความรู้ต่างๆแบ่งออกเป็น

            1. การเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา

    การพัฒนาศาสตร์ความรู้เรื่องการ...“เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา”...ถือเป็นความรู้ที่ผู้เขียนใช้เป็นวิธีการหลักในการบำบัดโรค NCDs  โดยการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ...และผ่านหนังสือ “พิชิตโรคร้าย โดยไม่ใช้ยา” ณ ปัจจุบันได้มีงานเขียนออกมาถึง 4 เล่มแล้ว เล่มที่ 4 คือ “เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา เปลี่ยนคนไทยทั่วหล้าให้สุขภาพดี”...และยังมีการพัฒนาความรู้ในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาอย่างต่อเนื่อง...นอกจากให้ความรู้ในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา...ศูนย์พัฒนาเวลเนสโปรดักส์ ยังพัฒนาอาหาร สำเร็จรูป...ที่ดีต่อสุขภาพทั้ง...อาหารลดความอ้วน...อาหารบำบัดเบาหวาน...อาหารฟื้นฟูไต...อาหาร

บำบัดมะเร็ง...น้ำผักปั่น (น้ำคลอโรฟิลล์)...น้ำผักผลไม้ปั่น...น้ำนมถั่วชนิดต่างๆ...น้ำสลัดชนิดต่างๆ...และกำลังเร่งพัฒนาอาหารสำเร็จรูป... ที่รับประทานแล้วเกิดผลดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

 

           2. การใช้วิตามินเพื่อบำบัดโรค

    ศาสตร์ความรู้เรื่องการใช้วิตามินเพื่อบำบัดโรคในกลุ่มโรค NCDs...มีการพัฒนาความรู้อย่างกว้างขวาง...ในต่างประเทศมีการใช้ความรู้ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว...มีงานวิจัยต่างๆมากมายในการนำวิตามินมาบำบัดโรคต่างๆ...วิตามินที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์นำมาใช้เป็น วิตามิน C ในรูปแบบการผลิตแบบ Time Release...เพื่อให้การดูดซึมวิตามิน C เข้าสู่ร่างกาย มีความต่อเนื่องตลอด 12 ชั่วโมง...และยังมีวิตามินอีกหลายชนิดที่อยู่ในเป้าหมายของ ศูนย์พัฒนาเวลเนสโปรดักส์ ในการนำมาบำบัดโรค NCDs

 

           3. การใช้อาหารทดแทน...เพื่อการบำบัดโรค  

    ศูนย์พัฒนาเวลเนสโปรดักส์ มีการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปที่อยู่ในรูปแบบของ สารสกัดจากอาหาร...เพื่อนำมาเป็นอาหารทดแทนอาหารตามปกติ...อาหารทดแทนได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำมาบำบัดโรค NCDs เช่น บีซีอะมิโนวิต (BC-Amino VIT)  เพื่อนำมาเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อม...ผู้ป่วยมะเร็ง...ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพ...ประกอบด้วยกรดอะมิโน 20 ชนิด...เพื่อทดแทนอาหารที่มีโปรตีนสูง ในผู้ที่ต้องควบคุมปริมาณโปรตีนในอาหาร บีซี-ไฟเบอร์วิต (BC-Fiber VIT)  เพื่อนำมาเป็นอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการ...ลดน้ำหนัก...ลดน้ำตาลในเลือด...ลดไขมันในเลือด...ลดความดันโลหิต...เป็นอาหารที่อิ่มอร่อยแต่ให้พลังงานต่ำ มีไฟเบอร์ในอาหารสูงมาก

 

          4. การใช้สารสกัดจากอาหารธรรมชาติ...เพื่อการบำบัดโรค

    ศูนย์พัฒนาเวลเนสโปรดักส์...ได้รวบรวมศาสตร์ความรู้ในการใช้สารสกัดต่างๆ จากอาหารธรรมชาติ...ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารหรืออาหารอื่นๆ...แต่มีการนำมาสกัดเอาสารออกฤทธิ์ทางยาที่มีอยู่ในอาหารเหล่านั้น...เพื่อความสะดวกในการรับประทานและสามารถกำหนดจำนวนสารออกฤทธิ์ในการรักษาได้อย่างแม่นยำ...เพื่อกำหนดจำนวนการรับประทานได้พอเหมาะกับโรคต่างๆ...ในปัจจุบันได้มีผลิตภัณฑ์ทั้งที่ศูนย์พัฒนาเวลเนสโปรดักส์ผลิตเอง...และผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่น...ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก ศูนย์พัฒนาเวลเนสโปรดักส์ แล้ว เช่น...วิตามินซี, ซีวีโอ (CVO), ซีเอเอ (CAA), ซีเอเค (CAK), จีทีแอล (GTL), เบญจเฮิร์บ (Benja Herb), เอส-เคอร์มินคอมเพล็กซ์ (S-Curmin Complex)

          ความมุ่งมั่นของศูนย์พัฒนาเวลเนสโปรดักส์คือการผลิต...อาหาร...อาหารทดแทน...สารสกัดจากอาหารธรรมชาติ...เพื่อลดการใช้ยาเคมีในการรักษาโรค...เพื่อเสริมให้การบำบัดโรคด้วยการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา...ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดและลดผลเสียซึ่งเป็นผลข้างเคียงให้เหลือน้อยที่สุด

รูปวิตซี.gif

วิตามินซี

p-cvo.gif

CVO

p-bc-ooooo.gif

BC-Amino Vit

p-bc-fiebervit.gif

BC-FiberVit

p-caaaa.gif
p-cak.gif

CAA

CAK

p-gta.gif
หป.gif

GTL

เบญจเฮิร์บ

p-s-cermin.gif

S-Curmin Complex

14681.jpg

ติดต่อโทร.092-6097171

กเก.jpg
ห.png
ก.png
bottom of page