โปรแกรม

ล้างพิษตับ-กาย-จิต

โปรแกรม

NCDs พิชิตมะเร็ง

โปรแกรม

สร้างหุ่นสวย สุขภาพดี

โปรแกรม

ทัวร์สุขภาพดี ที่เวลเนส

บริษัท เวลเนส ซิตี้ จำกัด

1 ม.4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทร. 035-249500

Wellness City Co., Ltd.

1 Moo 4 Changlek Bangsai Ayutthaya 13190 Tel. (+66) 35-249500