top of page
cvo.gif

อวัยวะที่สำคัญมากต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือ...ตา-ไต-หัวใจ-สมอง... ถ้าอวัยวะเหล่านี้เกิดภาวะการขาดแคลนเลือดไปเลี้ยง ก็จะนำไปสู่ความพิการ และเสียชีวิตในที่สุด

          ตาและไต... มีความเสี่ยงสูงมากที่จะขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะเส้นเลือดที่จอรับภาพของตา และเส้นเลือดในหน่วยกรองปัสสาวะของไตมีขนาดเล็กมาก...ประมาณ 1 ใน 100 ของขนาดเส้นผม...เมื่อเกิดโรค NCDs กลุ่มเสื่อม จะเร่งทำให้หลอดเลือดมีการอักเสบ มีการตีบตัน และถูกอุดตันด้วยไขมันได้ในที่สุด...นำไปสู่ภาวะตาบอดและไตวาย (ไตเสื่อม)

          หัวใจและสมอง...มีความเสี่ยงสูงมากที่หลอดเลือดแดงที่นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมอง...จะเกิดการตีบตันและอุดตัน...เมื่อเกิดโรค NCDs กลุ่มเสื่อม...เพราะจะเร่งทำให้หลอดเลือดมีการอักเสบ เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือด...ทำให้หลอดเลือดเปราะ ปริแตกง่าย ทำให้เกิดแผล...และจะมีเกล็ดเลือดไปอุดตัน ทำให้หลอดเลือดขรุขระ มี ไขมันร้ายไปพอกอุดตันหลอดเลือด ทั้งในรูปแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน

          *การจะแก้ไขปัญหาภาวะ...ตา-ไต-หัวใจ-สมอง...ขาดเลือดไปเลี้ยงแบบยั่งยืน ทำได้โดย

          1. ลดการเกิดโรค NCDs กลุ่มเสื่อม...ด้วยการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา

             โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง น้ำหนักตัวเกิน ไขมันร้ายสูง ไขมันดีต่ำ ควรรักษาด้วยการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา (ตามหนังสือพิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา เล่ม 4) เพื่อลดผลข้างเคียงจากโรคและจากการใช้ยาเคมี

          2. ใช้ไขมันจากธรรมชาติ 4 ชนิดและ CoQ10 ในการแก้ปัญหา

              ปัญหาไขมันอุดตันหลอดเลือด ทั้งหลอดเลือดฝอยที่...ตาและไต...หรืออุดตันหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่...หัวใจและสมอง...ปัจจุบันนี้ได้มีบริษัทยา...ผลิตยาในกลุ่ม Statins ขึ้นมาแก้ปัญหา โดยการไปเพิ่มไขมันดีและลดไขมันร้ายซึ่งจะแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน (เฉพาะเรื่องสัดส่วนไขมันในเลือด)...แต่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการอักเสบของหลอดเลือด ที่จะนำไปสู่การอุดตันของหลอดเลือดจากเกล็ดเลือด... นอกจากนั้นยาในกลุ่ม Statins...ยังมีผลข้างเคียงทำให้เกิดความเสื่อมเกิดขึ้นที่...ตับ-ไต-และกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย

 

น้ำมันจากธรรมชาติ 4 ชนิด และCoQ10 ที่มีอยู่ใน CVO

 

           Krill oil...เป็นน้ำมันสกัดจากกุ้งเคยในมหาสมุทรที่กินสาหร่ายแดงเป็นอาหาร จนน้ำมันในตัวมีสีแดงจากสาร Astraxanthin ที่มีอยู่ในสาหร่ายแดง...มีคุณสมบัติสำคัญในการแก้อักเสบที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดเพิ่มไขมันดี ลดไขมันร้าย

           Fish oil...เป็นน้ำมันที่สกัดจากปลาในมหาสมุทรที่มีปริมาณของไขมันโอเมก้า 3 ชนิด EPA และ DHA สูง...ช่วยในการเพิ่มไขมันดี ลดไขมันร้าย ลดความหนืดข้นของเลือด...ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้สะดวก

           Garlic oil...น้ำมันกระเทียมสกัดบริสุทธิ์ มีสารอัลลิซิน (Allicin) เป็นส่วนประกอบสำคัญ...ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือด ลดความดันโลหิต เพิ่มไขมันดี ลดไขมันร้าย

           Borage oil...น้ำมันจากเมล็ดโบราจ มีสารแกมมาลิโนเลนิก (GLA) ในปริมาณสูง...มีคุณสมบัติโดดเด่นในการลดการอักเสบของหลอดเลือดและอวัยวะต่างๆ ลดอาการปวดประจำเดือน

          CoQ10...เป็นสารประเภทโคเอนไซม์ที่มีอยู่ทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์ ทำให้เกิดการใช้พลังงานขึ้นในไมโตคอนเดรียของเซลล์ เมื่ออายุมากขึ้นปริมาณของโคเอนไซม์จะลดลง...ทำให้หัวใจทำงานลดลง...นำเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ลดลง...การเสริมในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยทำให้การไหลเวียนเลือดไปสู่อวัยวะต่างๆ เพิ่มขึ้น

cvo.jpg
bottom of page