การลงนาม MOU เวลเนส เวิลด์ สาขาต่าง ๆ

ภายหลังจากที่ นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท เวลเนส เวิลด์ (ประเทศไทย) ได้เริ่มต้นโครงการเวสเนส เวิลด์ ขึ้น จึงได้มีการติดต่อพูดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจเพื่อร่วมกันจัดตั้งเวลเนส เวิลด์ สาขาต่างๆ ทั่วประเทศไทย ตามเป้าหมายที่ตั้งใจ

โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ นางสาววลัญช์อร มุขต๊าด จาก บริษัท เวลเนส ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัทฯ กับนายจำลอง โต๊ะทอง จาก บริษัท ผึ้ง-หวาน กาญจน์ จำกัด นายพันยศ โต๊ะทอง และนางยศวรรณ โต๊ะทอง จาก บริษัท ผึ้ง-หวาน โฮเต็ล จำกัด เพื่อร่วมก่อตั้ง บริษัท เวลเนส เวิลด์ กาญจนบุรี จำกัด (แทรกภาพ MOU กาญ)

หลังจากนั้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ นางสาววลัญช์อร มุขต๊าด จาก บริษัท เวลเนส ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัทฯ กับนายวสันต์ จาวลา จาก บริษัท บ้านสวนในฝัน จำกัด เพื่อร่วมก่อตั้ง บริษัท เวลเนส เวิลด์ เชียงใหม่ จำกัด (แทรกภาพ MOU เชียงใหม่)

และล่าสุดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ นางสาววลัญช์อร มุขต๊าด จาก บริษัท เวลเนส ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัทฯ กับ นายหลิน กว่าง จุง อลัน จาก บริษัท อาไรออน แอสเซทส์ จำกัด และนายฐิฏิกรณ์ จำนงค์วิทย์ จาก บริษัท ไอ โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อร่วมก่อตั้ง บริษัท เวลเนส เวิลด์ หัวหิน จำกัด

ดู 138 ครั้ง0 ความคิดเห็น

บริษัท เวลเนส ซิตี้ จำกัด และ เวลเนส เวิลด์ อยุธยา

1 ม.4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

โทร. 035-249500

Wellness City Co., Ltd.and Wellness World

1 Moo 4 Changlek Bangsai Ayutthaya 13190 Tel.

(+66) 35-249500