การเปิดตัว เวลเนส เวิลด์ เชียงใหม่เวลเนส เวิลด์ เชียงใหม่

...บ้านในฝันที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทำเลทองของเมืองหลวงแห่งภาคเหนือที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างสูง รวมทั้งมีภูมิอากาศที่ดี เหมาะแก่การดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะดี