top of page

การเปิดตัว เวลเนส เวิลด์ ในการประชุมประจำปี 2562 ของสภาพัฒน์ฯ

ในการประชุมประจำปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย: เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้แสดงความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ

ในการประชุมดังกล่าว นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เวลเนส เวิลด์ (ประเทศไทย) ร่วมด้วย นายวรพจน์ ตั้งพันธุ์เพียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลเนส ออฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด และ นายพันยศ โต๊ะทอง นางยศวรรณ โต๊ะทอง ผู้บริหารจาก บริษัท เวลเนส เวิลด์ กาญจนบุรี จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและได้นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับ Wellness World ที่สอดคล้องกับหัวข้อ “เมืองน่าอยู่ : แข่งขันได้ สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของคนทุกกลุ่มบนพื้นฐานความพร้อมและปัจจัยแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคตของประเทศไทย เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการประยุกต์ใช้และต่อยอดจากเมืองที่มีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อยู่แล้วของแต่ละภูมิภาค เช่น เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย (Age-friendly City) เมืองสุขภาวะ (Healthy City) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้การพัฒนาเมืองในอนาคตสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่และสังคมที่ยั่งยืนต่อไป


ภายหลังจากการแนะนำ Wellness World ให้เป็นที่รู้จักในการประชุมประจำปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว Wellness World สาขาต่าง ๆ ก็ได้ทยอยเปิดตัวต่อสาธารณชนตามมา
ดู 136 ครั้ง1 ความคิดเห็น

1 Comment


Weera Sinsmutra
Weera Sinsmutra
Feb 06, 2020

ได้พาคนใกล้ชิดไปให้ศูนย์ดูแลแม้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ดูจากหลักการ อุดมการณ์ของหมอ สอดคล้องกับตัวเอง จึงมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ หวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อศูนย์ มีความพร้อมที่จะดูแลคนป่วย ที่เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดต่อกัน แต่อาจเกิดจากพฤติกรรม ที่ดูแลตัวเองไม่เหมาะสม อันเกิดมาจากการทานอาหารตามความ อยากทาน ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ยังขาดหมอให้ความสำคัญในการที่จะดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด หากแต่ใช้วิธีที่หมอส่วนมากใช้กันต่อเนื่องมานาน จนบางทีอาจทำร้ายผู้ป่วยก่อนวัยอันควร จึงอยากให้คนทั่วไปที่เรียนม.ปลายแผนวิทย์ฯช่วยกันคิดพินิจพิจารณา วิธีธรรมชาติบำบัดนี้ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนา ช่วยกันสนับสนุนคุณหมอ เพื่อให้ถึงจุดที่จะรักษาพยาบาลคนเหล่านั้น ถูกวิธี และประหยัด โดยเร็ว อยากกราบขอบพระคุณ และให้กำลังใจหมอ พยาบาล จนท.ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนวิธีการนี้ด้วยจริงใจ

Like
bottom of page