ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 เรียบร้อยแล