ประกาศ!!

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกท่าน ทางศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ขอยกเลิกโปรแกรมล้างพิษตับ-กาย-จิต ในวันที่ 11-13 มกราคม 2564