ยังจำไม่เคยลืมเลือน คอยเตือนตัวเองเอาไว้ #SAVE ตัวเอง ห่างไกล จาก COVID-19 รอบใหม่