top of page

วิธีการสังเกตุอาการ สโตรกมีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันท่านหนึ่ง เกิดการเจ็บป่วยขึ้นอย่างกระทันหัน สอบถามก็ได้ความว่า เกิดอาการเส้นโลหิตในสมองตีบ ทำให้สมองขาดเลือด โรคนี้เป็นโรคที่อันตรายมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพร้ายแรงยากจะฟื้นฟู โรคนี้เกิดขึ้นได้มากกับผู้ที่มีอายุมากกว่า ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ผู้ที่อายุต่ำกว่า ๔๕ ก็มีโอกาสเป็นได้เช่นกัน แต่มีปริมาณน้อยกว่าคือแค่ ๑๐ % ตัวผู้เขียนเองก็ผ่านอายุหลักสี่ มาหลายปีแล้ว แล้วหลายปีที่ผ่านมา อบายมุขบรรดามีทั้งหลายก็เอาทุกชนิด จึงถือได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยเหมือนกัน จึงเห็นว่าเราควรที่จะมาสนใจและใส่ใจถึงโรคหลอดเลือดในสมองอย่าจริงจังกันเสียที อย่างน้อยก็ควรจะอ่านสัญาญานอาการเตือนของโรคนี้ออก และ รู้ว่าเมื่อพบอาการเช่นนี้ กับคนที่ท่านนรัก หรือ ผู้คนรอบๆข้างท่าน ท่านควรจะทำอย่างไร

อาการสมองขาดเลือดนี้ เราเรียกว่า สโตรก (Stroke) เรียกรวมๆว่าเป็นภาวะฉุกเฉินของหลอดเลือดสมอง ที่เกิดขึ้นได้หลายแบบทั้งแบบแตก ตีบ และ ตัน อันเป็นสาเหตุทำให้สมองขาดเลือด ซึ่งตามสติถิแล้วถือว่า เป็นสาเหตุลำดับต้นๆของการเจ็บป่วยร้ายแรง อาการสโตรกแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ สโตรกแบบขาดเลือด (Ischemic stroke) เกิดขึ้นเมื่อเลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง กับ สโตรกแบบตกเลือด (Hemorrhagic strok) ซึ่งเป็นกรณีที่เส้นเลือดในสมองแตก ซึ่งสโตรกแบบแรก มีอัตราการเกิดขึ้นได้มากกว่าแบบที่สอง ในอัตรา ๙ ต่อ ๑ อาการสโตรกนั้นมีทั้งแบบเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไป และ อาการสโตรกแบบเต็มตัว ซึ่งคนที่เป็นแบบชั่วคราวแล้วหายไปมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการสโตรกแบบเต็มตัวในวันข้างหน้า ผู้ที่มีอาการและมีพฤติกรรมดังนี้ ท่านคือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการ สโตรก ดังนั้นท่านจะต้องอ่านเอกสารนี้ให้ละเอียดๆ และ ทำความเข้าใจให้ดีๆ คือท่านที่สูบบุหรี่จัด หรือ สูบต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ท่านที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ท่านที่เป็นโรคหัวใจ ท่านที่เป็นโรคเบาหวาน ความสำคัญของอาการสโตรกนี่ก็คือ ต้องให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หลังมีอาการแสดงออกมา ซึ่งการได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างทันท่วงทีนี้จะลด ความเสียหายที่มีต่อสมองและระบบประสาท ซึ่งแพทย์จะฉีดสารไปละลายลิ่มเลือด (Tissue plasminogen activator) ซึ่งยาชนิดนี้จะได้ผลดีในช่วงสามชั่วโมงแรกหลังเกิดอาการ

ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ป่วยที่เกิดอาการสโตรก มักจะมาถึงมือแพทย์ช้ากว่า สามชั่วโมงอันเนื่องมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการ ประเมินว่าอาการที่เกิดขึ้นว่าเกิดจาก การเจ็บป่วยอื่นๆที่ไม่ร้ายแรงทำให้เสียโอกาสในการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน โดยเฉพาะโรคสำคัญที่ร้ายแรงเช่นนี้ จึงนำเสนอวิธีการสังเกตุอาการของผู้ที่ ป่วยเป็นโรค สโตรก โดยยึดหลัก FAST (เร็ว) เพื่อให้จดจำไว้ใช้งานได้ง่ายๆ หลัก FAST คือ

การสังเกตุดูที่ F. Face ใบหน้า ลองบอกให้ผู้เกิดอาการยิ้ม แล้วสังเกตุดูว่า ผู้เกิดอาการยิ้มแล้วมีซีกหน้าที่ดูแล้วหย่อน และขยับไม่ได้หรือไม่

การสังเกตุดูที่ A. Arms แขน บอกให้ผู้มีอาการยกแขนทั้งสองข้างขึ้น แล้วมีแขนข้างไหนตกห้อยไม่มีแรงยกบ้าง

การสังเกตุดูที่ S.Speech การพูด ลองให้ผู้มีอาการพูดประโยคง่ายๆ ตามที่บอกแล้วสังเกตุดูว่า เสียงไม่ชัด หรือ มีการพูดที่แปลกผิดปกติไปหรือไม่

การสังเกตุดูที่ T. Time เวลา ถ้าทดสอบดูแล้วพบว่ามีการการใดในสามข้อแรก ให้รีบนำส่งแพทย์โดยเร็ว ยิ่งถึงมือแพทย์เร็วเท่าไรการรักษาจะยิ่งได้ผลมากเท่านั้น คนป่วยจะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสเเคร์ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ดู 7,554 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page