วันนอนหลับโลก (WorldSleep Day)ทุกๆวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมทุกปี เป็นวันนอนหลับโลก (WorldSleep Day) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากการนอนหลับสนิทเป็นช่วงที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้พักผ่อน ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิต และพัฒนาความจํา โดยเด็กแรกเกิด-5 ปี ควรนอน 10-17 ชั่วโมง วัยเข้าโรงเรียน (6-13 ปี) ควรนอน 9-11 ชั่วโมง วัยรุ่น (14-17 ปี) ควรนอน 8-10 ชั่วโมง ส่วนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (18-65 ปีขึ้นไป)ควรนอน 7-9 ชั่วโมงปัญหา นอนไม่หลับ หรือหลับยากหรือการนอนหลับไม่มีคุณภาพ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้สูงอายุ แม้กระทั้งผมที่ยังไม่อยู่ในคํา จํา กัดความของผู้สูงอายุ ก็ยังเจอปัญหานี้เข้าจังๆ เข้าไปอยู่ในวงจรโรคนี้สามปีเต็ม สามป