top of page

เก้าสัญญาณร้ายเตือนว่าโรคอัลไซเมอร์กำลังมาหาคุณ


โรคอัลไซม์เมอร์เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของกลุ่มอาการสมองเสื่อม (dementia) ในประเทศไทย มีการศึกษาถึงความชุกของภาวะสมองเสื่อม โดยพบว่าคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 75 จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็น 2 เท่า ตามอายุของผู้ป่วยในทุกๆ 5 ปี เพศชายและเพศหญิง มีโอกาสเกิดโรคได้เท่าๆ กัน

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ แต่จากการวิจัยซึ่งก้าวหน้าอย่างมาก ทำให้นักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่า น่าจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมบางตัว ความผิดปกติทางชีววิทยาในสมอง

นอกจากนั้น ปัจจัยด้านพันธุกรรมก็มีส่วนทำให้เกิดโรคด้วยเช่นกัน

เป็นการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทอย่างช้าแต่จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายความว่า ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องมีอาการแบบเดียวกันเสมอไป อาการอาจมีการขึ้นๆ ลงๆ ได้ และการดำเนินโรคช้าเร็วต่างกันได้ขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละคน


มี 9 สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ที่ปรากฏให้ทราบได้ว่า โรคอัลไซเมอร์กำลังคืบคลานมาเยือนดังนี้คือ


1) ความสามารถในการการแก้ปัญหาการการวางแผน

ทางตัวเลขและทางการเงินลดลง บางคนอาจพบการเปลี่ยนแปลงในความสามารถของพวกเขาในการพัฒนาและปฏิบัติตามแผนหรือทำงานกับตัวเลข การคิดคำนวณผิดพลาดของค่ารายเดือน พวกเขาอาจจะมีความยากลำบากในการทำงานและใช้เวลานานกว่า พวกเขาเคยทำมาก่อน


2) งานที่คุ้นเคย งานอดิเรกที่ชอบ ทำได้ยากขึ้น

คนที่เริ่มมีความเสื่อมมักจะพบว่ามันยากที่จะเสร็จงานในชีวิตประจำวัน บางคนอาจมีปัญหาในการขับรถไปยังสถานที่ที่คุ้นเคย เป็นประจำยังหลงทาง งานอดิเรกที่ทำอยู่ทุกวันเริ่มติดขัดทำได้ยากขึ้น


3) ความสับสนกับเวลาหรือสถานที่

คนที่มีความเสื่อมจะสูญเสียการติดตามของวันฤดูกาลและกาลเวลา หลงลืมวันเวลานัดหมาย สับสนกับวันสำคัญๆที่เคยให้ความสำคัญในอดีต


4) ปัญหาความเข้าใจภาพที่มองเห็นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่การกะระยะ

สำหรับบางคนที่มีปัญหาการมองเห็นเป็นสัญญาณของความเสื่อม พวกเขาอาจมีปัญหาในการอ่านการตัดสินระยะทางและการกำหนดสีหรือความคมชัด


5) ปัญหาใหม่ด้วยคำพูดในการพูดหรือการเขียนการใช้ภาษาการสื่อสาร

คนที่มีความเสื่อมอาจมีปัญหาต่อไปหรือการเข้าร่วมการสนทนา พวกเขาอาจหยุดในช่วงกลางของการสนทนาเพื่อใช้เวลาในการเรียบเรีอยงความคิด คำศัพท์ และประโยค จะใช้เวลานานในการนึกคำหรือเรียบเรียงประโยคการพูด


6) การวางผิดที่

คนที่มีโรคอัลไซเมอาจทำให้สิ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่ผิดปกติ จนทำให้บางครั้งพวกเขาอาจกล่าวโทษคนอื่นขโมย นี้อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นเมื่อเวลา วางผิดที่สิ่งที่เป็นครั้งคราวเช่นคู่ของแว่นตาหรือรีโมท โทรศัพท์มือถือ บัตรประจำตัว สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะหายบ่อยขึ้น และ ตั้งอยู่ผิดที่ผิดทางบ่อยขึ้น


7) ความสามารถในการตัดสินใจลดลงหรือตัดสินที่ไม่ดีเท่าเดิม

คนที่มีอัลไซเมอร์อาจพบการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจหรือการตัดสินใจ ใช้ความคิด ใช้เหตุใช้ผล ในการคิดวิเคราะห์ แตกต่างไปจากที่เคยทำได้


8) ปลีกตัว ถอนตัวออกจากการทำงานหรือกิจกรรมสังคมภายนอก

คนที่มีอัลไซเมอร์อาจจะเริ่มต้นที่จะเอาตัวเองจากงานอดิเรกกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการทำงานหรือเล่นกีฬา เริ่มถอนตัวจากสังคมเพื่อนฝูง การเลี้ยงรุ่น กลับมาใช้เวลากับตัวเองมากขึ้น เก็บตัว ทำกิจกรรมที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ


9) มีความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์และบุคลิกภาพอย่างเห็นได้ชัด

อารมณ์และบุคลิกของคนที่มีเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์สามารถเปลี่ยน ให้พวกเขารถกลายเป็นความสับสน ขี้สงสัยหดหู่น่ากลัวหรือวิตกกังวล พวกเขาอาจจะอารมณ์เสียได้อย่างง่าย ความอดทนอดกลั้นน้อยลง

ทั้งหมดคือ สิ่งบอกเหตุเตือนล่วงหน้าว่า ท่านกำลังจะได้พบกับการเป็นโรคอัลไซม์เมอร์ โรคนี้มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ในครอบครัว การจับสัญญาณและเตรียมการที่ดีไว้แต่เนิ่นจึงจะทำให้ท่านรับมือกับโรคร้ายได้อย่างมีความพร้อม มีสติและสามารถจัดการเรื่องต่างๆลุล่วงไปได้อย่างดี

จาก www.wellnesscitygroup.com

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสเเคร์ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ดู 631 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page