1/9

ยินดีต้อนรับสู่  

เวลเนสซิตี้... เมืองสุขภาวะดี ที่พักของคนรักษ์สุขภาพ

แห่งแรกในประเทศไทย...

     เวลเนส ซิตี้ (Wellness City)...เมืองสุขภาวะดี ที่พักของคนรักษ์สุขภาพแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน ตอบทุกโจทย์ของการดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบครัน บนเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ได้แก่ โรงพยาบาลเวลเนส บ้านเดี่ยวเวลเนสโฮม เวลเนสสมาร์ทคอนโด โรงแรมเวลเนส และเวลเนสฟาร์ม​​ 

     ในปัจจุบัน Wellness City ได้ขยายโครงการไปสู่ Wellness World เมืองในจินตนาการที่มีอยู่จริง โดยมีเป้าหมายที่จะขยายสุขภาวะดีไปทั่วไทยและมุ่งมั่นที่จะก้าวไกลไปทั่วโลก 

ของ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์