top of page

บริการลูกค้า

ตารางลงตรวจของทีมแพทย์

               ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ ให้บริการตรวจรักษาโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคอ้วน-เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง-ไขมันในเลือดผิดปกติ-ไขมันแทรกตับ-ไขมันอุดตันหลอดเลือด-ภูมิแพ้-แพ้ภูมิตัวเอง-ไตเสื่อม-มะเร็งชนิดต่าง ๆ โดยใช้การรักษาวิถีธรรมชาติบำบัดร่วมกับแผนปัจจุบัน (Integrative Therapy / Integrative Medicine) ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนอาหารให้เป็นยา และการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงของสุขภาพ รับปรึกษาและรักษาโรคเรื้อรังโดยนายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค NCDs

     *โดยใน 1 เดือน ทีมแพทย์จะลงตรวจ 12 – 15 วัน ตรวจสอบตารางลงตรวจของทีมแพทย์

ปฏิทินกิจกรรม

            นอกเหนือจากการตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ยังมีบริการโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อสุขภาพระยะสั้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำความรู้ไปบำบัดและฟื้นฟูร่างกายที่บ้านได้​ 

bottom of page