เกี่ยวกับเรา

                   เวลเนสซิตี้เมืองสุขภาวะดี.. ที่พักวัยเกษียณ คุณภาพระดับโลก แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ตอบทุกโจทย์ของการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและการฟื้นฟูสุขภาพ เวลเนสซิตี้.. เริ่มเปิดดำเนินการมากว่า 18 ปี แล้วซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของ นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ที่จะสร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบพิเศษ สำหรับเป็นที่พักวัยเกษียณ ดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ป่วย  รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจรที่ถึงพร้อมด้วย  6  องค์ประกอบคือ มีสังคมดี มีสิ่งแวดล้อมดี มีความปลอดภัย  มีความสะดวกสบาย  มีสุขภาพดี และมีความสุขทางใจ

บริษัท เวลเนส ซิตี้ จำกัด และ เวลเนส เวิลด์ อยุธยา

1 ม.4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

โทร. 035-249500

Wellness City Co., Ltd.and Wellness World

1 Moo 4 Changlek Bangsai Ayutthaya 13190 Tel.

(+66) 35-249500