top of page
White Marble_edited.jpg

โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็กเวลเนสแคร์

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์

          เป็นศูนย์ธรรมชาติบำบัดในกลุ่มโรค NCDs... ประกอบด้วย โรคอ้วน-เบาหวาน ืความดันโลหิตสูง-ไขมันในเลือดผิดปกติ-ไขมันแทรกตับ-ไขมันอุดหลอดเลือด-ภูมิแพ้ แพ้ภูมิตัวเอง-ไตเสื่อม-มะเร็งชนิดต่างๆ

แนวทางการรักษา

          การรักษาแบบร่วมกับแผนปัจจุบัน (Integrative Therapy / Integrative Medicine) ให้การรักษาด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด ตามแนวทางการรักษาของนายเเพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ร่วมไปกับแผนปัจจุบัน โรคร้ายแรงที่คนไข้นิยมมาใช้บริการบำบัดด้วยวิถีธรรมชาติได้แก่ โรคอ้วน-เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง-ไขมันในเลือดผิดปกติ-ไขมันแทรกตับ-ไขมันอุดตันหลอดเลือด-ภูมิแพ้-แพ้ภูมิตัวเอง-ไตเสื่อม-มะเร็งชนิดต่างๆ

แตกต่าง...อย่างเข้าใจ
         
         แตกต่าง...ด้านการรักษา ด้วยความเข้าใจกลไกการทำงานของร่างกายบวกกับความรู้ในการใช้สารอาหารจากธรรมชาติเพื่อทดแทน...ซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายในส่วนที่บกพร่อง โรคร้ายต่างๆ จึงได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทำให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

          แตกต่าง...ด้านการฟื้นฟู จากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากจึงทำให้ นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ได้เข้าใจถึง "หัวใจ" ของการฟื้นฟูสุขภาพ คือการฟื้นฟูที่จิตใจของผู้ป่วย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการฟื้นตัวของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย

          แตกต่าง...ด้านคุณภาพชีวิต "ไม่มีที่ใด สุขใจเท่าที่บ้าน" จากคำกล่าวนี้จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำให้ผู้ที่มาพักฟื้นได้รู้สึกถึงการพักอาศัยเหมือนกับอยู่ที่บ้านและยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างครบถ้วน เช่น การออกกำลังกาย การทำบุญตักบาตร การรับประทานอาหารร่วมกัน โยคะฟื้นฟูสุขภาพ การนวดเพื่อการบำบัด การอบสมุนไพร และกิจกรรมมากมายในวนสำคัญประจำปี

 

หน่วยบริการผู้ป่วยนอก O.P.D.

          - บริการตรวจรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
          - ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงของสุขภาพ โดยเฉพาะเโรคไตเสื่อมและมะเร็ง              เช็คสุขภาพองค์รวมตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกวัย
          - รับปรึกษาและรักษาโรคเรื้อรังโดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ และทีมแพทย์

bottom of page