ศูนย์ธรรมชาติบำบัด WellnessCity

          เป็นศูนย์ธรรมชาติบำบัดในกลุ่มโรคNCDs... ประกอบด้วย โรคอ้วน-เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง-ไขมันในเลือดผิดปกติ-ไขมันแทรกตับ-ไขมันอุดหลอดเลือด-ภูมิแพ้

แพ้ภูมิตัวเอง-ไตเสื่อม-มะเร็งชนิดต่างๆ

แนวทางการรักษา

          การรักษาแบบร่วมกับแผนปัจจุบัน (Integrative Therapy / Integrative Medicine) ให้การรักษาด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด ตามแนวทางการรักษาของนายเเพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ร่วมไปกับแผนปัจจุบันโรคร้ายแรงที่คนไข้นิยมมาใช้บริการบำบัดด้วยวิถีธรรมชาติได้แก่ โรคอ้วน-เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง-ไขมันในเลือดผิดปกติ-ไขมันแทรกตับ-ไขมันอุดตันหลอดเลือด-ภูมิแพ้-แพ้ภูมิตัวเอง-ไตเสื่อม-มะเร็งชนิดต่างๆ

แตกต่าง...อย่างเข้าใจ

         

         แตกต่าง...ด้านการรักษา ด้วยความเข้าใจกลไกการทำงานของร่างกายบวกกับความรู้ในการใช้สารอาหารจากธรรมชาติเพื่อทดแทน...ซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายในส่วนที่บกพร่อง โรคร้ายต่างๆ จึงได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทำให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

          แตกต่าง...ด้านการฟื้นฟู จากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากจึงทำให้ นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ได้เข้าใจถึง "หัวใจ" ของการฟื้นฟูสุขภาพ คือการฟื้นฟูที่จิตใจของผู้ป่วย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการฟื้นตัวของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย

          แตกต่าง...ด้านคุณภาพชีวิต "ไม่มีที่ใด สุขใจเท่าที่บ้าน" จากคำกล่าวนี้จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำให้ผู้ที่มาพักฟื้นได้รู้สึกถึงการพักอาศัยเหมือนกับอยู่ที่บ้านและยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างครบถ้วน เช่น การออกกำลังกาย การทำบุญตักบาตร การรับประทานอาหารร่วมกัน โยคะฟื้นฟูสุขภาพ การนวดเพื่อการบำบัด การอบสมุนไพร การทำ

กัวซา และกิจกรรมมากมายในวนสำคัญประจำปี

หน่วยบริการผู้ป่วยนอก O.P.D.

          - บริการตรวจรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs

          - ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาเพื่อตอบโจทย์ของปัญหาที่แท้จริงของสุขภาพ โดยเฉพาะเชี่ยวชาญด้านโรคไตเสื่อมและมะเร็ง เช็คสุขภาพองค์รวมตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกวัย

          - รับปรึกษาและรักษาโรคเรื้อรังโดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ และทีมแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยบริการผู้ป่วยใน I.P.D.

          ให้บริการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องการพักผ่อนเพื่อให้รางวัลชีวิต มีบ้านพักในสไตล์รีสอร์ทและคอนโดมิเนียมไว้บริการตามไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสม รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ด้วยการตรวจรักษาของทีมแพทย์และพยาบาล จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลท่านที่มาฟื้นฟูสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มจิตโยคะและอื่นๆ ในช่วงเวลาที่ท่านมาพักผ่อนกับเวลเนสฮอลปิตอล

บริษัท เวลเนส ซิตี้ จำกัด และ เวลเนส เวิลด์ อยุธยา

1 ม.4 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทร. 035-249500

Wellness City Co., Ltd.

1 Moo 4 Changlek Bangsai Ayutthaya 13190 Tel. (+66) 35-249500